Proslov - na počest prvního sjezdu rolnictva českého
Role
Přednes: Jakub Seifert