Proslov - na paměť Karla Bendla
Role
Přednes: Hana Benoniová