Proslov - na počest slovanských hostí
Role
Přednes: Marie Laudová