Proslov - k sjezdu českých zemědělců a na paměť 60. výročí zrušení roboty
Role
Přednes: Jakub Seifert