Proslov - na počest Čechů dolnorakouských
Role
Přednes: Karel Hašler