Proslov - Tvorba Marie Hübnerové
Role
Přednes: Miroslav Rutte