Miroslav Rutte
Datum narození
10.07.1889
Datum úmrtí
24.11.1954
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Podepisoval se i Mirko Rutte Havelský. 1908 maturoval na gymnáziu, poté vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (doktorát 1914). 1917-1941 redaktor (literární a divadelní recenzent) Národních listů, 1918-1930 týdeníku Cesta. 1926-1936 řídil jako hlavní redaktor sborníky Nové české divadlo. Od 1923 byl jednatelem a od 1935 předsedou Dramatického svazu, 1932-1935 členem poradního sboru pro věci ND při min. školství a nár. osvěty, 1939-1945 členem dramaturgického sboru při min. obchodu, pak při Filmovém ústředí a při Lucernafilmu. Po válce od 1946 působil v divadelní komisi Syndikátu čes. spisovatelů a od 1947 v dramaturgickém sboru při 4. výrobní skupině Českosl. státního filmu. Po únoru 1948 byl zbaven funkcí a nemohl publikovat. Básník, prozaik, literární kritik a překladatel, divadelní kritik a autor esejů z oblasti divadla, později filmu. Syn spisovatele Eugena Miroslava Rutteho.
Textové a hudební úpravy
Kouzelný pohár premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Role
Proslov - na paměť 50. narozenin Fráni Šrámka premiéra SEZONA 1926/1927 - Přednes
Tryzna za Viktora Dyka premiéra SEZONA 1930/1931 - Přednes
Smuteční tryzna za Marii Hübnerovou premiéra SEZONA 1931/1932 - Přednes
Proslov - vzpomínkové představení na K. H. Hilara premiéra SEZONA 1935/1936 - Přednes
Hilarovské rozjímání premiéra SEZONA 1945/1946 - Účinkuje