Proslov - na paměť 50. narozenin Fráni Šrámka
Role
Přednes: Miroslav Rutte