Proslov - k Týdnu dětské knihy
Role
Přednes: Marie Majerová