Proslov - pro Dělnickou Akademii
Role
Přednes: Otokar Fischer