Proslov - na paměť sedmdesátých narozenin Jaroslava Vrchlického