Proslov - na paměť 70. narozenin Eduarda Vojana
Role
Přednes: Otokar Fischer