Proslov - o významu Shawově
Role
Přednes: Otokar Fischer