Proslov - na počest 40letého trvání Národní Jednoty Severočeské
Role
Přednes: Rudolf Deyl