Projev - na paměť výročí popravy Julia Fučíka
Role
Přednes: Jindřich Honzl