Projev - k prvnímu výročí Divadelního zákona
Role
Přednes: Emil Konečný