Úvodní slovo - k 15. výročí úmrtí Maxima Gorkého
Role
Přednes: Jiří Taufer