Jiří Taufer
Datum narození
05.07.1911
Datum úmrtí
03.12.1986
Životopis
Narozen v Boskovicích, zemřel v Praze. Básník, literární kritik a esejista, překladatel hlavně z ruštiny (V. Majakovského a V. Chlebnikova), publicista, editor. Studoval na reálném gymnáziu v Boskovicích a v letech 1932–1937 na Právnické fakultě v Brně. Již za studií vstoupil do komunistické strany, od 1929 pracoval v literární sekci brněnské Levé fronty. 1932 se jako novinář účastnil stávky horníků v rosicko-oslavanském revíru, 1933 odjel ilegálně do Moskvy na Mezinárodní olympiádu revolučních divadel. 1934 byl vězněn a vyšetřován za účast na vydávání tiskoviny Proletářská rovnost a periodického letáku Antifašista. 1935 stál u zrodu sdružení socialistických spisovatelů Blok. 1939 odešel přes Polsko do Sovětského svazu, kde působil v čs. vysílání moskevského rozhlasu, ve vydavatelství cizojazyčné literatury a jako spolupracovník Čs. listů.
Po návratu 1945 se stal odpovědným redaktorem Tvorby a ředitelem nakladatelství ÚV KSČ Svoboda. 1948-1949 byl velvyslancem v Jugoslávii, 1949 náměstkem ministra zahraničí, 1950–1953 náměstkem ministra informací, 1953 zastával funkci předsedy Státního výboru pro věci umění, 1954–1956 náměstka ministra kultury. 1956–1966 byl spisovatelem a překladatelem z povolání. 1966–1971 působil jako velvyslanecký rada v SSSR. Za tzv. normalizace se stal členem předsednictva Svazu českých spisovatelů (1972–1982), předsedal redakční radě Literárního měsíčníku (1972–1975) a redakčnímu kruhu Kmene (1982).
Textové a hudební úpravy
Koncert Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého premiéra SEZONA 1945/1946 - Autor textu
Vpád premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad
Majakovskij s námi premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad
Poslední oběť premiéra SEZONA 1955/1956 - Překlad
Podivín premiéra SEZONA 1956/1957 - Překlad
Mysterie - buffa (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1960/1961 - Překlad
Matka (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1972/1973 - Překlad
Role
Majakovskij s námi premiéra SEZONA 1949/1950 - Přednes
Úvodní slovo - k 15. výročí úmrtí Maxima Gorkého premiéra SEZONA 1950/1951 - Přednes