Slavnostní proslov - k tisícímu představení Rusalky
Role
Přednes: Iša Krejčí