Malíř Mathis
Role
Albrecht z Brandenburgu, kardinál mohučský, arcibiskup: Václav Eremiáš
Mathis, malíř: Hynek Maxa
Lorenz z Pommersfelden, kapitulní děkan v Mohuči: Josef Šulista
Wolfgang Capito, kardinálův rádce: Konrád Tuček
Riedinger, bohatý mohučský měšťan: Miloslav Král
Hans Schwalb, vůdce selských povstalců: Jan Pleticha
Truchses z Waldburgu, velitel říšského vojska: František Bartůněk
Sylvestr ze Schaumbergu: Vladimír Voborník
Hraběcí hudec: Jiří Weingärtner
Uršula, Riedingerova dcera: Zdenka Talpová
Regina, Schwalbova dcera: Jana Stupárková
Hraběnka z Helfensteinu: Amalie Braunová