Paul Hindemith
Datum narození
16.11.1895
Datum úmrtí
28.12.1963
Životopis
Německý skladatel, violista, dirigent a teoretik. Narodil se v Hanau, zemřel ve Frankfurtu nad Mohanem. Na konzervatoři ve Frankfurtu studoval skladbu u A. Mendelssohna a B. Seklese, housle u A. Rebnera. V letech 1915-1923 byl koncertním mistrem zdejší opery, v letech 1921-1929 violistou Amar -Hindemithova kvarteta, též interpretem vlastních i cizích violových skladeb. Od roku 1927 vyučoval skladbu na Vysoké hudební škole v Berlíně.Z místa profesora byl nacisty vypuzen, odešel do USA, kde získal státní občanství. V roce 1951 se vrátil do Evropy. Skládal hudbu všech forem a žánrů, platí za nejvýraznějšího představitele neoklasicismu, s ohledem na niterný vztah k dílu a stylu J. S. Bacha spíše za neobarokně orientovaného skladatele. V jednoaktovkách Vrah, naděje žen , Das Nusch-Nuschi a Sancta Susanna se octl v blízkosti expresionistických monodramat Schönbergových.Hindemith byl typ umírněného hudebního modernisty, budoval svou hudbu na tradičních základech. Na melodiku jeho děl měla vliv světská i duchovní německá píseň. V třísvazkovém spisu Návod k vyučování skladby vyložil své tvůrčí kompoziční zásady.