Slavnostní projev - k 70. narozeninám Eugena Suchoně
Role