Václav Holzknecht
Datum narození
02.05.1904
Datum úmrtí
13.08.1988
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. V Praze vystudoval i gymnázium (1923), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (JUDr.1928) a Konzervatoř Praha (klavír u A.Šímy). V letech 1938-1942 právní úředník, zároveň koncertoval jako klavírista a propagoval Smetanovu tvorbu a soudobou hudbu, vystupoval též na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu atd. Po skončení koncertní činnosti se plně věnoval kulturně popularizační činnosti. V letech 1942-1970 byl profesorem a ředitelem Konzervatoře Praha, kde uplatnil řadu podstatných reforem. Do kulturního života zasahoval nejen prací ve veřejných funkcích (v letech 1957-1973 předseda výboru Pražského jara aj.) a účastí na kongresech, soutěžích a konferencích, nýbrž i svou činností erudovaného hudebního publicisty, editora, kritika, redaktora a pedagoga. Napsal první souhrnnou teatrologickou publikaci věnovanou Osvobozenému divadlu (Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo). Od 7.10.1970 do 14.10.1972 byl pověřen funkcí šéfa opery ND (jako první hudební publicista v dějinách ND) a od 15.10.1972 do 31.12.1973 funkcí dramaturga. Od roku 1974 byl v důchodu, ale nadále spolupracoval s ND jako dramaturg. Spolupráce s ND začala již v době jeho působení na Konzervatoři Praha (společné vystoupení studentů Konzervatoře Praha a umělců ND v Kittlově opeře Francouzové před Nizzou, 1961 a ve Vranického Oberonovi, 1969, v tomto případě v Holzknechtově překladu a úpravě).
Pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech (IX, 4, 319).
Vedoucí funkce v ND
Šéf opery (SEZONA 1970/1971)
Šéf opery (SEZONA 1971/1972)
Šéf opery (SEZONA 1972/1973)
Je autorem titulů
Průvodní slovo (Ostatní)
Úvodní projev (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Oberon premiéra SEZONA 1968/1969 - Překlad
Inscenátor
Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Role
Zpívající Benátky premiéra SEZONA 1932/1933 - Hra na klavír
První koncert z díla Bedřicha Smetany (Léta mládí 1840-1857) premiéra SEZONA 1933/1934 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír
Humor v literatuře, hudbě a divadle premiéra SEZONA 1945/1946 - Účinkuje
Večer Paula Verlaina premiéra SEZONA 1945/1946 - Hra na klavír
Úvodní slovo - k Mozartovým oslavám premiéra SEZONA 1955/1956 - Přednes
Medailón Antonína Dvořáka premiéra SEZONA 1959/1960 - Přednes
Matiné k 100. výročí premiéry Prodané nevěsty premiéra SEZONA 1965/1966 - Přednes
Matiné k poctě Emy Destinnové premiéra SEZONA 1972/1973 - Přednes
Matiné k poctě národního umělce Otakara Jeremiáše premiéra SEZONA 1972/1973 - Přednes
Projev - k nedožitým 75. narozeninám Míly Kočové premiéra SEZONA 1972/1973 - Přednes
Projev - na počest zasloužilého umělce Roberta Brocka premiéra SEZONA 1972/1973 - Přednes
Slavnostní matiné k 90. výročí znovuotevření ND premiéra SEZONA 1973/1974 - Přednes
Projev - k stému výročí narození Emila Buriana premiéra SEZONA 1976/1977 - Přednes
Projev - k stému výročí narození Emila Pollerta premiéra SEZONA 1976/1977 - Přednes
Projev - k stému výročí prvého provedení Hubičky premiéra SEZONA 1976/1977 - Přednes
Projev - 110 let od položení základního kamene k ND premiéra SEZONA 1977/1978 - Přednes
Projev - k 100. výročí narození Emy Destinnové premiéra SEZONA 1977/1978 - Přednes
Projev - k 100. výročí narození Theodora Schütze premiéra SEZONA 1977/1978 - Přednes
Projev - k Mezinárodnímu dni divadla premiéra SEZONA 1978/1979 - Přednes
Projev - k stému výročí prvého uvedení Tajemství premiéra SEZONA 1978/1979 - Přednes
Projev - ke stému výročí narození Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1978/1979 - Přednes
Projev - o Dvořákově opeře Jakobín premiéra SEZONA 1978/1979 - Přednes
Projev - k 160. výročí narození Bedřicha Smetany premiéra SEZONA 1983/1984 - Přednes
Fotogalerie
Václav Holzknecht - civilní fotografie
Foto: Jaromír Svoboda
Václav Holzknecht - civilní fotografie