Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila (Ostatní)
Národní divadlo, od 26.02.1939 do 26.02.1939 (1x)
Předloha
Křížová cesta - Otakar Ostrčil
Jarní noc - Otakar Ostrčil
Balada česká - Otakar Ostrčil
Smetanovské fanfáry - Otakar Ostrčil
Proslov - na počest O. Ostrčila - Stanislav Mojžíš-Lom
Proslov - na počest O. Ostrčila - Josef Bartoš
Proslov - za Klub sólistů ND - Ada Nordenová
Proslov - za české skladatele - Josef Bohuslav Foerster
Letní popěvek - Otakar Ostrčil
Vůně v srdci - Otakar Ostrčil
Klekání - Otakar Ostrčil
Soumrak - Otakar Ostrčil
Popis
Program:

Otakar Ostrčil: Smetanovské fanfáry

Stanislav Mojžíš-Lom: Proslov - na počest O. Ostrčila; přednes Stanislav Mojžíš-Lom

Josef Bartoš: Slavnostní řeč - na počest O. Ostrčila; přednes Josef Bartoš

Ada Nordenová: Proslov - za Klub sólistů ND; přednes Ada Nordenová

Josef Bohuslav Foerster: Proslov - za české skladatele; přednes Josef Bohuslav Foerster

Otakar Ostrčil: Písně mládí z roku 1899 (Letní popěvek, Vůně v srdci, Klekání, Soumrak); dirigent František Škvor, zpěv Ada Nordenová

Otakar Ostrčil: Balada česká (melodram); text Jan Neruda, dirigent Václav Holzknecht, přednes Božena Půlpánová

Otakar Ostrčil: Jarní noc (píseň); text Otakar Březina, zpěv Zdeněk Otava, dirigent František Škvor

Otakar Ostrčil: Křížová cesta (symfonické variace op. 24); hraje Orchestr Československého rozhlasu, dirigent Otakar Jeremiáš
Spoluúčinkuje Orchestr Československého rozhlasu v Praze. Premiéra dop.
Textové a hudební úpravy
Autor textu : Jan Neruda