Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila (Ostatní)
Národní divadlo, od 26.02.1939 do 26.02.1939 (1x)
Předloha
Křížová cesta - Otakar Ostrčil
Jarní noc - Otakar Ostrčil
Balada česká - Otakar Ostrčil
Smetanovské fanfáry - Otakar Ostrčil
Proslov - na počest O. Ostrčila - Stanislav Mojžíš-Lom
Proslov - na počest O. Ostrčila - Josef Bartoš
Proslov - za Klub sólistů ND - Ada Nordenová
Proslov - za české skladatele - Josef Bohuslav Foerster
Letní popěvek - Otakar Ostrčil
Vůně v srdci - Otakar Ostrčil
Klekání - Otakar Ostrčil
Soumrak - Otakar Ostrčil
Spoluúčinkuje Orchestr Československého rozhlasu v Praze. Premiéra dop.
Textové a hudební úpravy
Autor textu : Jan Neruda