Jan Neruda
Datum narození
09.07.1834
Datum úmrtí
22.08.1891
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Po maturitě se zapsal na práva, ale již po roce nastoupil na otcovo přání jako aspirant vojenského účetního úřadu. Dráha úředníka ho však nelákala, a tak se roku 1855 vrátil na univerzitu, tentokrát na filozofii. Při studiu působil jako lokálkář německých novin, přechodně učiteloval jako suplent na reálce, ale pak už se trvale věnoval pouze novinařině a literatuře. V roce 1860 vstoupil do redakce prvního českého deníku Čas, po jeho zániku přešel do Hlasu, poté do mladočeských Národních listů, v jejichž redakci působil až do konce svého života.

Neruda stál spolu s Vítězslavem Hálkem v čele hnutí májovců. Jeho básnická tvorba (Písně kosmické, Balady a romance, Zpěvy páteční, Prosté motivy, Hřbitovní kvítí, Knihy veršů) nebyla za jeho života doceněna. Současníci si ho vážili spíše jako prozaika (Arabesky, Malostranské povídky) a jako kritika a fejetonisty. Pokoušel se také o dramatickou tvorbu, ale pro divadlo měla zásadní význam jeho tvorba kritická.

Sledoval celé období trvání Prozatímního divadla, velmi se zasazoval o vybudování divadla národního jako důležitého a pro Čechy nepostradatelného kulturního stánku. Svou soustavnou divadelně kritickou a divadelně publicistickou činností vychovával herce i obecenstvo. Pro vážné zdravotní potíže musel počátkem 80. let na kritickou aktivitu rezignovat. Jeho stav mu nedovolil vycházet z domu, a tak do vytouženého ND nikdy nevstoupil.

Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově (3, 25).
Textové a hudební úpravy
Závěrečný koncert jubilejního cyklu Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor textu
Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1938/1939 - Autor textu
Taneční matinée Růženy Gottliebové premiéra SEZONA 1943/1944 - Autor textu
Slavnostní večer na počest 120. narozenin Jana Nerudy premiéra SEZONA 1954/1955 - Autor textu , Autor textu , Autor textu , Autor textu
Večer Otakara Ostrčila k dvacátému výročí úmrtí premiéra SEZONA 1955/1956 - Autor textu
Slavnostní koncert pro vyznamenané pracovníky premiéra SEZONA 1960/1961 - Autor textu
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil premiéra SEZONA 2022/2023 - Autor textu
Fotogalerie
Jan Neruda