Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil (Koncert)
Národní divadlo, od 23.10.2022 do 23.10.2022 (1x)
Předloha
Pražský karneval - Bedřich Smetana
Osiřelo dítě - Otakar Ostrčil
Balada česká - Otakar Ostrčil
Koncert pro klavír a orchestr f moll - Karel Kovařovic
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil -
Popis
Říjnový koncert Opery Národního divadla s dirigentem Robertem Jindrou, novým hudebním ředitelem, bude poctou výjimečným osobnostem české hudby, které zcela zásadním způsobem formovaly podobu operního souboru Národního divadla, ať v pozici uměleckého šéfa nebo jako hudební skladatelé.

Ačkoli Bedřich Smetana (1824–1884) zastával funkci prvního kapelníka, tedy de facto uměleckého šéfa, ještě v období Prozatímního divadla, měl výrazný vliv na vývoj českého operního souboru v Praze, který se následně stal základem pro rozšířený ansámbl působící v nově vybudovaném Národním divadle. Přestože závažné onemocnění znemožnilo Smetanovi pokračovat v divadelní a koncertní činnosti, zůstal aktivním aktérem jako hudební skladatel. Jeho operní díla byla premiérována výhradně souborem opery Národního divadla a dokonce i první provedení cyklu symfonických básní Má vlast zaznělo v provedení Výpomocného spolku členů sboru a orchestru královského zemského českého divadla, tedy Národního divadla, pod vedením dirigenta Adolfa Čecha, Smetanova nástupce a významného dirigenta Národního divadla. Uvedení závěrečné básně Blaník bude připomenutím 140. výročí premiéry 5. 11. 1882. Smetanův Pražský karneval je fragmentem zamýšlené symfonické básně. Původní partitura obsahovala velké množství chyb a nepřesností, což zřejmě přispělo k nezdaru prvního provedení. K rehabilitaci díla po letech přistoupili Dr. Josef Theuer a Karel Kovařovic, který vypracoval vlastní partituru, ve které napravil nesrovnalosti Smetanova autografu, provedl instrumentační retuše a dílo v této úpravě s velkým ohlasem provedl na koncertu v dubnu 1907 v Národním divadle.
Dirigent a skladatel Karel Kovařovic (1862–1920) se do dějin Národního divadla zapsal jedinečným způsobem. Jako harfenista působil od roku 1879 v orchestru Prozatímního divadla, následně v letech 1881–1885 v orchestru Národního divadla. V letech 1900–1920 byl šéfem operního souboru, jehož podobu ovlivňoval také jako dirigent a dramaturg. Virtuózní sólový part jeho Koncertu pro klavír a orchestr f moll přednese vynikající český klavírista Marek Kozák.
Ve prospěch Kovařovicova dvacetiletého vedení hovoří také skutečnost, že v roce 1919 angažoval jako dramaturga intelektuálně vyspělého a organizačně schopného umělce, jakým byl skladatel a dirigent Otakar Ostrčil (1879–1935). Ten pak letech 1920–1935 mohl sám jako šéf opery soubor dále rozvíjet. Oba umělci přispěli k výborné úrovni české opery v Praze jak po stránce dramaturgické, kdy uváděli velké množství novinek české i zahraniční provenience, tak po stránce interpretační, mj. angažováním vynikajících umělců, jakými byli např. Emil Pollert, Theodor Schütz, Vilém Zítek, Marta Krásová, Hanuš Thein, Ferdinand Pujman a mnozí další. Těžištěm Ostrčilovy skladatelské činnosti jsou díla hudebně-dramatická. Vedle pěti dokončených oper je to také několik melodramů, které na koncertu zastoupí Balada česká na slova Jana Nerudy. Jedna z nejúspěšnějších českých pěvkyň současnosti, Štěpánka Pučálková, sólistka Semperovy opery v Drážďanech, zazpívá baladu Osiřelo dítě pro mezzosoprán s doprovodem orchestru dedikovanou skladatelem slavné pěvkyni Národního divadla Gabriele Horvátové.

Nakladatelem díla Balada česká je Český rozhlas.

Délka koncertu 1 hodina 45 minut.

Program koncertu:
Bedřich Smetana: Pražský karneval

Otakar Ostrčil: Osiřelo dítě, op. 9, balada pro mezzosoprán s doprovodem orchestru na slova lidové písně (zpěv: Štěpánka Pučálková)

Otakar Ostrčil: Balada česká, op. 8, melodram na slova Jana Nerudy (recitace: David Prachař)

Bedřich Smetana: Má vlast – Blaník

--- přestávka ---

Karel Kovařovic: Koncert pro klavír a orchestr f moll, op. 6 (hra na klavír: Marek Kozák)

Účinkuje Orchestr Národního divadla. Partnerem koncertu je Česká televize.
Textové a hudební úpravy
Autor textu : Jan Neruda
Inscenátoři
Dirigent : Robert Jindra
Dramaturgie : Beno Blachut
Role
Sólo na klavír : Marek Kozák
Přednes : David Prachař
Spolupracovali
Inspicient : Ondřej Scholtz
Koncertní mistr : Ondřej Hás
Vedoucí hudebního nastudování : Zdeněk Klauda
Fotogalerie
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022 R. Jindra, D. Prachař, Orchestr Národního divadla
Foto: Zdeněk Sokol
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022, David Prachař, Orchestr Národního divadla
Foto: Zdeněk Sokol
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022, David Prachař, Robert Jindra, Štěpánka Pučálková
Foto: Zdeněk Sokol
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022, M. Kozák, R. Jindra, Orchestr Národního divadla
Foto: Zdeněk Sokol
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022, Marek Kozák, Orchestr Národního divadla
Foto: Zdeněk Sokol
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022, Robert Jindra, Orchestr Národního divadla
Foto: Zdeněk Sokol
Hommage a Smetana, Kovařovic, Ostrčil - 23.10.2022, Štěpánka Pučálková, Robert Jindra
Foto: Zdeněk Sokol