Sborový koncert (Kühnův dětský sbor a Český pěvecký sbor) (Koncert)
Národní divadlo, od 01.06.1944 do 01.06.1944 (1x)
Předloha
Jaro jede - Boleslav Vomáčka
Písně pro dětský sbor - František Škvor
Otče náš - Emil Axman
Oblačný pták - Josef Bohuslav Foerster
Polka jede - Otakar Zich