Rudolf Krupička
Datum narození
04.12.1879
Datum úmrtí
20.10.1951
Životopis
Narozen v Starkoči (u Čáslavi), zemřel v Kutné Hoře. Studoval na reálném gymnáziu v Kutné Hoře (1891-1895), pak na obchodní akademii v Praze (maturoval 1898). V letech 1899-1910 pracoval v rodinné továrně na ocet v K.Hoře, 1910-1914 střídavě v K.Hoře a v Berlíně, kde zastupoval zájmy firmy. 1915-1916 byl na vojně a poté spravoval závod v K.Hoře. Byl básníkem a dramatikem z okruhu Moderní revue a české literární dekadence.
Je autorem titulů
Vršovci (Činohra)
Textové a hudební úpravy