Jiří Wolker
Datum narození
29.03.1900
Datum úmrtí
03.01.1924
Životopis
Narozen v Prostějově, zemřel tamtéž. Básník, prozaik, dramatik, esejista a překladatel. Syn bankovního úředníka; od osmi let se učil hrát na housle (jako student si hrou na housle přivydělával při doprovodech němých filmů v prostějovském biografu) a na klavír, později též sám komponoval. 1911–1919 studoval na gymnáziu v Prostějově, o prázdninách 1916 a 1917 se zúčastnil prvních skautských táborů v Čechách, vedených A. B. Svojsíkem. Od podzimu 1919 byl studentem na pražské právnické fakultě a první rok navštěvoval také přednášky na filozofické fakultě. Na přelomu let 1919 a 1920 ho přítel Z. Kalista seznámil v prostředí kavárny Union s pražskou intelektuální a uměleckou levicí; ovlivněn byl zejména osobností S. K. Neumanna. 1920–1921 se podílel na činnosti Uměleckého klubu a přispíval do časopisů Orfeus a Den, 1921–1922 byl členem moravské Literární skupiny a 1922–1923 Uměleckého svazu Devětsil; z obou skupin však vystoupil pro názorové neshody. 1921 se stal členem prostějovské odbočky KSČ a podílel se na kulturních akcích organizovaných Proletkultem. V lednu 1922 začal spolupracovat s časopisem Var. V dubnu 1923 u něj byla zjištěna tuberkulóza, v polovině června odjel na léčení do sanatoria v Tatranské Poljance, odkud byl zpět do Prostějova převezen tři dny před smrtí.
Pohřben je na Městském hřbitově v Prostějově (III, 102).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy