Koncert Klubu sólistů ND k uctění památky Otakara Ostrčila (Koncert)
Národní divadlo, od 22.10.1935 do 22.10.1935 (1x)
Předloha
Osiřelo dítě - Otakar Ostrčil
Balada česká - Otakar Ostrčil
Cizí host - Otakar Ostrčil
Svita z opery Vlasty skon - Otakar Ostrčil
Árie z opery Honzovo království - Otakar Ostrčil
Popis
Program:

Otakar Ostrčil: Balada česká (melodram); text Jan Neruda, přednes Růžena Nasková, klavír Vincenc Maixner

Otakar Ostrčil: Cizí host (balada na slova K. J. Erbena Soumrak - rukopis); text Karel Jaromír Erben, zpěv Bronislav Chorovič, klavír František Škvor

Otakar Ostrčil: Osiřelo dítě (balada na slova lidové písně); zpěv Marta Krásová, klavír Vincenc Maixner

Otakar Ostrčil: Suita z opery Vlasty skon; dirigent Josef Charvát

Otakar Ostrčil: Árie z opery Honzovo království; zpěv Ada Nordenová, dirigent František Škvor
Koncert pořádaný Klubem sólistů ND k uctění památky svého vynikajícího člena Otakara Ostrčila. Hraje orchestr Národního divadla. S: Ostrčil, Poupě (o).
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Hra na klavír : Vincenc Maixner
Hra na klavír : František Škvor
Hra na klavír : Vincenc Maixner