Josef Bartoš
Datum narození
04.03.1887
Datum úmrtí
27.10.1952
Životopis
Narozen ve Vysokém Mýtu, zemřel v Praze. Hudební kritik a estetik. 1897-1905 studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi, 1905-1909 na Univerzitě Karlově (žák O.Hostinského a Z.Nejedlého, PhDr.), 1905-1907 na varhanické škole (teorii u K.Steckra), 1909-1910 na Sorbonně v Paříži. Působil jako profesor češtiny a francouzštiny na reálce v Praze a v Rakovníku. Od 1911 spisovatelsky činný; významný spolupracovník Z.Nejedlého v časopisu Smetana (od 1912). Byl též jednatelem Společnosti B.Smetany. Vedle kritiky a estetiky zasáhl podnětně také do hudební výchovy, teorie regionalismu i do Tyršových a Fügnerových sokolských zásad.
Je autorem titulů
Role
Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1938/1939 - Přednes