Otakar Jeremiáš
Datum narození
17.10.1892
Datum úmrtí
05.03.1962
Životopis
Narozen v Písku, zemřel v Praze. Po studiích na reálce v Písku studoval na Konzervatoři Praha v letech 1907–1909 varhany u J. Kličky, teorii a skladbu u K. Steckra a 1909–1910 soukromě u V. Nováka. V letech 1911–1913 byl violoncellistou České filharmonie a klavíristou Pražského tria. Od roku 1913 učil na hudební škole v Českých Budějovicích a po smrti otce se stal jejím ředitelem (1918–1929).
Ve dvacátých letech řídil v Českých Budějovicích občas pohostinsky operní představení, zejména Smetanových oper, a získával tak první dirigentské zkušenosti. Po úspěchu své opery Bratři Karamazovi (ND 1928) se v roce 1929 stal dirigentem a šéfem nově založeného symfonického orchestru Radiojournalu, kde působil do roku 1945. V Ostrčilově a Talichově éře byl často zván k pohostinskému dirigování v Národním divadle.
Po osvobození v roce 1945 byl (spolu s K. Nedbalem a J. Krombholcem) do března 1946 členem užšího vedení umělecké správy opery ND. Od března 1946 byl jmenován šéfem opery. V roce 1947 byl tehdejším ministrem školství a osvěty J. Stránským z funkce odvolán, ale po Únoru 1948 znovu přizván k práci v čele opery. V listopadu 1949 bylo jeho působení přerušeno vážným onemocněním. Jeho pracovní poměr v ND skončil úředně 31. 10. 1955, nadále mu však zůstala funkce předsedy uměleckého poradního sboru opery ND. Jeho organizační schopnosti a umělecké kvality se uplatnily rovněž ve společenských organizacích: při založení Svazu čs. skladatelů v roce 1949 byl zvolen jeho předsedou, v roce 1950 i předsedou hudebního festivalu Pražské jaro, pracoval též ve Společnosti O. Ostrčila, Společnosti Z. Fibicha a jako pedagog (soukromě učil V. Nejedlého, J. Hanuše, J. M. Burghausera, J. Doubravu aj.).
Významné místo v jeho umělecké tvorbě zaujímá vlastní skladatelské dílo, které je velmi rozsáhlé a různorodé. Kromě hudeb k rozhlasovým hrám, filmům a divadelním hrám, jichž napsal téměř 40, vytvořil řadu velkých vokálních a symfonických kompozic a dvě opery: Bratři Karamazovi na libreto J. Maria upravené skladatelem podle románu Dostojevského (Státní divadlo Brno, 1929) a Enšpígl na libreto J. Mařánka podle románu de Costerova (ND, 1949).
Syn skladatele Bohuslava Jeremiáše a bratr skladatele Jaroslava Jeremiáše. Manžel zpěvačky ND Marie Budíkové. Pohřben je v Písku na Lesním hřbitově (III, 10).
Vedoucí funkce v ND
Šéf opery (SEZONA 1946/1947)
Šéf opery (SEZONA 1947/1948)
Šéf opery (SEZONA 1948/1949)
Šéf opery (SEZONA 1949/1950)
Šéf opery (SEZONA 1950/1951)
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor libreta
Hra Svatováclavská (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1929/1930 - Hudba
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1934/1935 - Autor libreta
Faust premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Janošík premiéra SEZONA 1939/1940 - Hudba
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1957/1958 - Autor libreta
Bratři Karamazovi (Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc) premiéra SEZONA 1960/1961 - Autor libreta
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1973/1974 - Autor libreta
Inscenátor
Dalibor premiéra SEZONA 1923/1924 - Dirigent
Šárka premiéra SEZONA 1925/1926 - Dirigent
Eva premiéra SEZONA 1926/1927 - Dirigent
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1928/1929 - Dirigent
Pod jabloní premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
První koncert z díla Bedřicha Smetany (Léta mládí 1840-1857) premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent, Dirigent
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1934/1935 - Dirigent
Bloud premiéra SEZONA 1935/1936 - Dirigent
Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Dalibor premiéra SEZONA 1941/1942 - Dirigent
Památce Josefa Suka - k 70. výročí skladatelova narození premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Libuše premiéra SEZONA 1944/1945 - Dirigent
Boris Godunov premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Eva premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Křížová cesta premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Poupě premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Psohlavci premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Šárka premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Večer Vítězslava Nováka premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent, Dirigent
Zvíkovský rarášek premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Slavnostní zasedání Ústředního výboru KSČ premiéra SEZONA 1948/1949 - Dirigent
Blaník premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Fotogalerie
Otakar Jeremiáš