Poupě (Opera)
Národní divadlo, od 20.08.1945 do 01.06.1946 (11x)
Na paměť 10. výr. smrti O. Ostrčila. S: Ostrčil, Křížová cesta (konc.prov.). V repr. s dalšími tituly.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : František Xaver Svoboda
Role
Klán : Karel Kalaš
Ladislav : Jaroslav Gleich
Kučina : Jan Konstantin
Fotogalerie
Poupě - 20.08.1945, J. Gleich, J. Krombholc, M. Budíková, F. Pujman, J. Konstantin, K. Kalaš
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, J. Gleich, p. Skládal (nápověda), J. Konstantin, K. Kalaš, B. Zöllner (inspic.)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Jan Konstantin (Kučina)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Jan Konstantin (Kučina), Karel Kalaš (Klán), Marie Budíková (Anežka)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Jan Konstantin, Marie Budíková, Jaroslav Gleich, Karel Kalaš
Poupě - 20.08.1945, Jaroslav Gleich (Ladislav), Marie Budíková (Anežka)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Karel Kalaš (Klán)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Jaroslav Gleich (Ladislav)
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Jaroslav Gleich (Ladislav)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Jaroslav Gleich (Ladislav)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Jaroslav Gleich (Ladislav)
Foto: Přemysl Jindra
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Jaroslav Gleich (Ladislav)
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Jaroslav Gleich (Ladislav)
Poupě - 20.08.1945, Marie Budíková (Anežka), Karel Kalaš (Klán)
Foto: Přemysl Jindra