Jaroslav Krombholc
Datum narození
30.01.1918
Datum úmrtí
16.07.1983
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Pocházel z muzikantské rodiny a ještě jako student gymnázia se stal jediným soukromým žákem O. Ostrčila (1934/1935), který ho zasvěcoval do estetických i praktických problémů hudby. Po maturitě na reálném gymnáziu v Mělníce v roce 1937 studoval na Konzervatoři Praha kompozici u O. Šína a na mistrovské škole u V. Nováka (1937-1940), dirigování u P. Dědečka (1938-1940) a na mistrovské škole u V. Talicha (1940-1942). Současně též navštěvoval čtvrttónové a šestitónové oddělení u A. Háby (1940-1942). V letech 1937-1939 (až do uzavření českých vysokých škol) studoval ještě němčinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň navštěvoval přednášky hudební vědy u Z. Nejedlého. Začínal jako nadaný skladatel, výborný klavírista, komponoval symfonická a komorní díla, ale brzy dal přednost dirigování.

Jako dirigent a skladatel spolupracoval s Divadlem E. F. Buriana (1939/1940). Během studií ho Z. Chalabala v roce 1940 přizval ke korepetování do ND, kde byl od 1. 4. 1940 do 30. 12. 1943 angažován. Za několik měsíců zde již dirigoval, pohostinsky též v České filharmonii. Vedle své dirigentské činnosti v ND působil současně jako šéf opery Státního divadla Ostrava, kde před uzavřením divadel (1. 9. 1944) nastudoval Foerstrovu Evu (1944) a Smetanovu Hubičku (1944). 11. 6. 1945 byl spolu s O. Jeremiášem a K. Nedbalem jmenován do kolektivního vedení opery ND. V prosinci 1948 byl opět jmenován členem umělecké správy opery s O. Jeremiášem a R. Brockem. Od září 1949, kdy se stal šéfem opery O. Jeremiáš, působil Krombholc v ND až do 15. 9. 1975 střídavě ve funkcích dirigenta, hlavního dirigenta a šéfa opery (1968-1970). I po svém odchodu na místo šéfa Symfonického orchestru Čs. rozhlasu (1975-1978) dirigoval v ND pohostinsky.

Nahrál množství rozhlasových a gramofonových snímků doma i v zahraničí. Zúčastnil se zájezdů opery ND do Moskvy (1955), Berlína (1956) a do Bruselu (1958). Nastudoval např. ve Vídni Její pastorkyňu (1947) a Prodanou nevěstu (1947, 1948, 1958, 1959). Jako první český dirigent vystoupil po válce v Covent Garden v Londýně při nastudování Musorgského Borise Godunova (1959). Pro Holland Festival připravil hudebně Káťu Kabanovou (1959), Její pastorkyňu (1960), Rusalku (1962) atd.

Manžel zpěvačky ND Marie Tauberové. Je pohřben v rodinné hrobce na Hřbitově sv. Václava (H) v Mělníku.
Vedoucí funkce v ND
Náměstek šéfa opery (SEZONA 1946/1947)
Šéf opery (SEZONA 1968/1969)
Šéf opery (SEZONA 1969/1970)
Je autorem titulů
Inscenátor
Její pastorkyňa premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Radúz a Mahulena premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Dalibor premiéra SEZONA 1941/1942 - Dirigent
Figarova svatba premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Satyr premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Poupě premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent
Libuše premiéra SEZONA 1944/1945 - Dirigent
Eva premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Lucerna premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Maryša premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Poupě premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1946/1947 - Dirigent
Figarova svatba premiéra SEZONA 1946/1947 - Dirigent
Má vlast premiéra SEZONA 1946/1947 - Dirigent
Veronika premiéra SEZONA 1947/1948 - Dirigent
Vojna a mír premiéra SEZONA 1947/1948 - Dirigent
Dalibor premiéra SEZONA 1948/1949 - Dirigent
Enšpígl premiéra SEZONA 1948/1949 - Dirigent
Honzovo království premiéra SEZONA 1948/1949 - Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1948/1949 - Dirigent
Slavnostní zasedání Ústředního výboru KSČ premiéra SEZONA 1948/1949 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Bouře premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Eva premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Sněguročka premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Šárka premiéra SEZONA 1949/1950 - Dirigent
Námluvy Pelopovy premiéra SEZONA 1950/1951 - Dirigent
Psohlavci premiéra SEZONA 1950/1951 - Dirigent
Rusalka premiéra SEZONA 1950/1951 - Dirigent
Dvě vdovy premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Krútňava premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Slavnostní pochod premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Slavnostní večer Mikoláše Alše premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Tajemství premiéra SEZONA 1952/1953 - Dirigent
Libuše premiéra SEZONA 1953/1954 - Dirigent
Dalibor premiéra SEZONA 1954/1955 - Dirigent
Hubička (Armádní opera) premiéra SEZONA 1954/1955 - Dirigent
Její pastorkyňa premiéra SEZONA 1954/1955 - Dirigent
Večer k 70. narozeninám Antonína Zápotockého premiéra SEZONA 1954/1955 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Závěrečný koncert zájezdu opery ND do SSSR premiéra SEZONA 1954/1955 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Byli jsme v Moskvě premiéra SEZONA 1955/1956 - Dirigent
Faust a Markéta premiéra SEZONA 1955/1956 - Dirigent
Večer Otakara Ostrčila k dvacátému výročí úmrtí premiéra SEZONA 1955/1956 - Dirigent
Káťa Kabanová premiéra SEZONA 1956/1957 - Dirigent
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1956/1957 - Dirigent
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Honzovo království premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Slavnostní předehra C dur premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Smír Tantalův premiéra SEZONA 1957/1958 - Dirigent
Vojcek premiéra SEZONA 1958/1959 - Dirigent
Hubička premiéra SEZONA 1959/1960 - Dirigent
Maryša premiéra SEZONA 1959/1960 - Dirigent
Dalibor premiéra SEZONA 1960/1961 - Dirigent
Námluvy Pelopovy premiéra SEZONA 1960/1961 - Dirigent
Slavnostní koncert pro vyznamenané pracovníky premiéra SEZONA 1960/1961 - Dirigent, Dirigent
Smír Tantalův premiéra SEZONA 1960/1961 - Dirigent
Smrt Hippodamie premiéra SEZONA 1960/1961 - Dirigent
Elektra premiéra SEZONA 1961/1962 - Dirigent
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1961/1962 - Dirigent
Vzkříšení premiéra SEZONA 1961/1962 - Dirigent
Julietta premiéra SEZONA 1962/1963 - Dirigent
Láska ke třem pomerančům premiéra SEZONA 1962/1963 - Dirigent
Káťa Kabanová premiéra SEZONA 1963/1964 - Dirigent
Koncert (Edinburský cyklus) premiéra SEZONA 1963/1964 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1963/1964 - Dirigent
Katěrina Izmajlova premiéra SEZONA 1964/1965 - Dirigent
Krútňava premiéra SEZONA 1964/1965 - Hudební nastudování
Albert Herring premiéra SEZONA 1965/1966 - Dirigent
Salome premiéra SEZONA 1965/1966 - Dirigent
Lásky hra osudná premiéra SEZONA 1966/1967 - Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1966/1967 - Dirigent
Žvanivý slimejš premiéra SEZONA 1966/1967 - Dirigent
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 1967/1968 - Dirigent
Don Giovanni premiéra SEZONA 1968/1969 - Dirigent
Jméno Mír buď pozdraveno! premiéra SEZONA 1968/1969 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Libuše premiéra SEZONA 1968/1969 - Dirigent
Kupec benátský premiéra SEZONA 1969/1970 - Dirigent
Má vlast premiéra SEZONA 1969/1970 - Dirigent
Radúz a Mahulena premiéra SEZONA 1969/1970 - Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1970/1971 - Dirigent
Dvě vdovy premiéra SEZONA 1971/1972 - Dirigent
Valkýra premiéra SEZONA 1971/1972 - Dirigent
Piková dáma premiéra SEZONA 1972/1973 - Dirigent
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1973/1974 - Dirigent
Don Giovanni premiéra SEZONA 1974/1975 - Dirigent
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1975/1976 - Dirigent
Semjon Kotko premiéra SEZONA 1977/1978 - Dirigent
Čarostřelec premiéra SEZONA 1979/1980 - Dirigent
Eva premiéra SEZONA 1981/1982 - Dirigent
Role
Na paměť 150. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta premiéra SEZONA 1941/1942 - Hra na klavír
Symfonický koncert premiéra SEZONA 1942/1943 - Soli
Fotogalerie
Jaroslav Krombholc
Jaroslav Krombholc
Poupě - 20.08.1945, J. Gleich, J. Krombholc, M. Budíková, F. Pujman, J. Konstantin, K. Kalaš
Foto: Přemysl Jindra
Veronika - 27.04.1948 (Rafael Kubelík, Ferdinand Pujman, Zdenka Hrnčířová, Jaroslav Krombholc)
Foto: Josef Heinrich