Večer k 70. narozeninám Antonína Zápotockého (Ostatní)
Národní divadlo, od 18.12.1954 do 18.12.1954 (1x)
Předloha
Z českých luhů a hájů - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Tajemství - Bedřich Smetana
Proslov - k 70. narozeninám Antonína Zápotockého - Zdeněk Nejedlý
Čest rudé vlajce - Stanislav Kostka Neumann
Prezidentovi k sedemdesiatke - Vojtech Mihálik
Z myšlenek o kultuře a umění - Antonín Zápotocký
Z dramatizace románu Vstanou noví bojovníci - Antonín Zápotocký
Árie z opery Kníže Igor - Alexandr Porfirjevič Borodin
Dvojzpěv Milady a Dalibora z opery Dalibor - Bedřich Smetana
Únor 1948 - Václav Dobiáš
Zpívám zpěv míru - Jiří Pauer
Večer k 70. narozeninám Antonína Zápotockého
Popis
Pořádají: Ministerstvo kultury, Národní divadlo, Svaz československých spisovatelů a Svaz československých skladatelů.


Program:

Zdeněk Nejedlý: Projev presidenta Československé akademie věd ministra akademika; přednes Zdeněk Nejedlý

S. K. Neumann: Čest rudé vlajce; přednes Ladislav Boháč

Vojtěch Mihálik: Prezidentovi k sedemdesiatce; přednes Viliam Záborský

Antonín Zápotocký: Z myšlenek o kultuře a umění; přednes Marie Burešová, Blanka Waleská, Miloš Nedbal, Ladislav Boháč

Bedřich Smetana: Předehra k opeře Tajemství; dirigent Jaroslav Krombholc

Antonín Zápotocký: Vstanou noví bojovníci (úryvky z dramatizace románu); hrají Zdeňka Baldová, Miroslav Horníček, František Roland, Karel Pech, Ladislav Pešek

Přestávka

Bedřich Smetana: Z českých luhů a hájů; dirigent Jaroslav Krombholc

A. P. Borodin: Árie z opery Kníže Igor; zpěv Václav Bednář, dirigent Jaroslav Vogel

Bedřich Smetana: Dvojzpěv Milady a Dalibora z opery Dalibor; zpěv Marie Podvalová a Beno Blachut, dirigent Karel Nedbal

Václav Dobiáš: Únor 1948 (symfonický obraz); dirigent Jaroslav Krombholc

Jiří Pauer: Zpívám zpěv míru (2. díl kantáty Volám vás, lidé); zpěv Ludmila Dvořáková a Beno Blachut, dirigent Jaroslav Krombholc
Účinkují členové ND v Praze a ND v Bratislavě, orchestr ND a operní sbory ND a SD.