Václav Dobiáš
Datum narození
22.09.1909
Datum úmrtí
18.05.1978
Životopis
Narozen v obci Radčice (okr. Jablonec nad Nisou), zemřel v Praze. V letech 1924–1928 vystudoval učitelský ústav v Jičíně, 1928–1929 učil na národní škole v Mukačevě na Podkarpatské Rusi, 1929–1930 absolvoval vojenskou službu v Josefově jako sbormistr vojenského pěveckého sboru. Po přesídlení do Prahy studoval skladbu zprvu u J. B. Foerstera (1930–1931), později na mistrovské škole pražské konzervatoře (1937–1939 u V. Nováka). Během studií absolvoval i čtvrttónové oddělení A. Háby.

Během svého uměleckého a pedagogického působení zastával řadu funkcí (1953–1963 předseda Svazu čs. skladatelů, od 1974 předseda výboru festivalu Pražské jaro). Od r. 1950 byl profesorem skladby na AMU. Úsilí o politickou angažovanost ho přivedlo k tvorbě masových písní a kantát. Psal též díla orchestrální, skladby komorní a klavírní, písňové cykly, sbory, scénické a jiné hudby.
Role
Proslov - k premiéře opery Krútňava premiéra SEZONA 1952/1953 - Přednes
Večer poezie a hudby k 20. výročí vyhlazení Lidic premiéra SEZONA 1961/1962 - Přednes