Slavnostní koncert k šedesátým narozeninám Otakara Jeremiáše (Ostatní)
Národní divadlo, od 13.10.1952 do 13.10.1952 (1x)
Předloha
Romance o Karlu IV. - Otakar Jeremiáš
Proslov - k narozeninám Otakara Jeremiáše - Václav Dobiáš
Jarní ouvertura - Otakar Jeremiáš
První směs národních písní - Otakar Jeremiáš
Tenť Pán velí se nebáti - Otakar Jeremiáš
Píseň o rodné zemi - Otakar Jeremiáš
Popis
Pořádají Svaz československých skladatelů, Ministerstvo školství, věd a umění, Československý rozhlasový výbor a Národní divadlo.
Spoluúčinkují Symf. orchestr a pěvecký sbor Čs. rozhlasu a Dětský sbor Českého pěveckého sboru. Výtvarná spol. Eduard Tomek.
Role