Zdeněk Nejedlý
Datum narození
10.02.1878
Datum úmrtí
09.03.1962
Životopis
Narozen v Litomyšli, zemřel v Praze. Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1896) studoval na pražské filozofické fakultě historii, zeměpis a estetiku. Paralelně navštěvoval soukromé kurzy kompozice u Z.Fibicha. 1899-1909 byl zaměstnán v archivu Muzea Království českého. 1908 se stal mimořádným a 1919 řádným profesorem hudební vědy. V březnu 1939 odešel ilegálně do SSSR a do 1945 byl vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV SSSR a profesorem na katedře dějin západních a jižních Slovanů Lomonosovovy univerzity. Za svého pobytu v Moskvě byl 1939 přijat za člena KSČ zpětně od 1929. 1945 se podílel na přípravě Košického vládního programu. Po válce se vrátil do vlasti jako ministr školství a národní osvěty (1945-1946, znovu 1948-1953), 1946-1948 byl ministrem sociální péče, 1953 náměstkem předsedy vlády, od 1953 do smrti ministrem bez portefeje. Ač byl 1947 jmenován profesorem historie i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jeho pedagogická činnost byla v poválečných letech už jen epizodická; od srpna 1945 byl prezidentem ČAVU, od listopadu 1952 do konce života prezidentem nově ustavené ČSAV. Bratr herce a dramatika Viktora Nejedlého, otec hudebníka a skladatele Víta Nejedlého.
Je autorem titulů
O Leninovi (Ostatní)
Úvodní slovo (Ostatní)
Role
Přednáška - k stému výročí vzniku opery Dráteník premiéra SEZONA 1925/1926 - Přednes
Slavnostní proslov - Prodaná nevěsta po 1000. premiéra SEZONA 1926/1927 - Přednes
Proslov - na paměť 50. výročí premiéry Libuše premiéra SEZONA 1930/1931 - Přednes
Čtvrtý koncert z díla Bedřicha Smetany premiéra SEZONA 1933/1934 - Přednes
Proslov - k 1700. představení Prodané nevěsty premiéra SEZONA 1945/1946 - Přednes
Proslov - k třístému představení Libuše premiéra SEZONA 1945/1946 - Přednes
Projev - k 80. výročí premiéry Dalibora premiéra SEZONA 1947/1948 - Přednes
Proslov - na oslavu 80. narozenin Jaroslava Kvapila premiéra SEZONA 1948/1949 - Přednes
Vítej, jitřenko svobody premiéra SEZONA 1948/1949 - Přednes
Proslov - k 150. výročí narození Františka Škroupa premiéra SEZONA 1950/1951 - Přednes
Slavnostní večer Mikoláše Alše premiéra SEZONA 1952/1953 - Přednes
Úvidní projev - k zakončení Roku české hudby premiéra SEZONA 1954/1955 - Přednes
Večer k 70. narozeninám Antonína Zápotockého premiéra SEZONA 1954/1955 - Přednes
Fotogalerie
Zdeněk Nejedlý
Zdeněk Nejedlý
Foto: Karel Štoll