Slavnostní večer 100. výročí narození Aloise Jiráska (Ostatní)
Národní divadlo, od 22.08.1951 do 22.08.1951 (1x)
Předloha
Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast - Bedřich Smetana
Vyšehrad, symfonická báseň z cyklu Má vlast - Bedřich Smetana
Tři jezdci - Bedřich Smetana
Hymny -
Slavnostní proslov - k 100. výročí narození Aloise Jiráska - Zdeněk Nejedlý
Hold spisovatelů Aloisu Jiráskovi -
V předvečer 100. výročí narození Aloise Jiráska. Pořádá Vládní komise pro Jiráskovy oslavy, Ústřední akční výbor Národní fronty a Svaz čs. spisovatelů.
Role
Přednes : Zdeněk Nejedlý