Byli jsme v Moskvě (Ostatní)
Národní divadlo, od 11.12.1955 do 11.12.1955 (1x)
Předloha
Matiné v rámci Měsíce československo-sovětského přátelství. Premiéra dop.