Reprezentační koncert Klubu sólistů Národního divadla (Koncert)
Národní divadlo, od 17.12.1942 do 17.12.1942 (1x)
Předloha
Slovácká - Karel Kovařovic
Soumrak - Otakar Ostrčil
Sluncem a stínem - Josef Václav Sládek
Noční fialy - Vítězslav Novák
Árie z opery Dalibor - Bedřich Smetana
Marné zastaveníčko - Johannes Brahms
Píseň z cyklu Cikánské melodie - Karel Bendl
Árie Karoliny z opery Dvě vdovy - Bedřich Smetana
Árie Milady z opery Dalibor - Bedřich Smetana
Večernice z Tannhäusera - Richard Wagner
Bella mia fiamma, addio - Wolfgang Amadeus Mozart
Árie Vodníka z opery Rusalka - Antonín Dvořák
Dvojzpěv z Hubičky - Bedřich Smetana
Ukolébavka - Antonín Dvořák
Árie Rocca z opery Fidelio - Ludwig van Beethoven
Árie Agaty z opery Čarostřelec - Carl Maria von Weber
Árie Lukáše z opery Hubička - Bedřich Smetana
Árie Záviše z 2. jednání opery Čertova stěna - Bedřich Smetana
Árie Vladislava z opery Dalibor - Bedřich Smetana
Árie Hraběte z opery Jakobín - Antonín Dvořák
Árie Kaliny z opery Tajemství - Bedřich Smetana
Dvojzpěv z Šelmy sedláka - Antonín Dvořák
Árie Skřivánka z Tajemství - Bedřich Smetana
Dvojzpěv z Prodané nevěsty - Bedřich Smetana
Reprezentační koncert Klubu sólistů ND
Popis
Program:

Josef Václav Sládek: Sluncem a stínem; přednes Růžena Nasková

Otakar Ostrčil: Soumrak; zpěv Bronislav Chorovič

Josef Bohuslav Foerster: Noc; zpěv Marie Budíková

Vítězslav Novák: Noční fialy; zpěv Miluše Dvořáková

Jaroslav Křička: Albatros; zpěv Marta Krásová

Bedřich Smetana: Árie z opery Dalibor; zpěv Richard Kubla

Johannes Brahms: Marné zastaveníčko; zpěv Marie Veselá

Karel Bendl: Píseň z cyklu Cikánské melodie; zpěv Miloš Linka

Bedřich Smetana: Árie Karoliny z opery Dvě vdovy; zpěv Štěpánka Jelínková

Bedřich Smetana: Árie Milady z opery Dalibor; zpěv Marie Podvalová

Richard Wagner: Večernice z opery Tannhäuser; zpěv Jan Konstantin

Wolfgang Amadeus Mozart: Bella mia fiama; zpěv Marie Tauberová

Antonín Dvořák: Árie Vodníka z opery Rusalka; zpěv Karel Kalaš

Bedřich Smetana: Dvojzpěv z opery Hubička; zpěv Josef Vojta a Stanislav Muž

Antonín Dvořák: Ukolébavka; zpěv Milada Jirásková

Ludwig van Beethoven: Árie Rocca z opery Fidelio; zpěv Jaroslav Veverka

Carl Maria von Weber: Árie Agaty z opery Čarostřelec; zpěv Míla Kočová

Bedřich Smetana: Árie Lukáše z opery Hubička; zpěv Jaroslav Gleich

Bedřich Smetana: Árie Záviše z opery Čertova stěna; zpěv Štěpánka Štěpánová

Bedřich Smetana: Árie Vladislava z opery Dalibor; zpěv Emil Bergman

Antonín Dvořák: Árie Hraběte z opery Jakobín; zpěv Josef Munclinger

Bedřich Smetana: Árie Kaliny z opery Tajemství; zpěv Zdeněk Otava

Antonín Dvořák: Dvojzpěv z opery Šelma sedlák; zpěv Oldřich Kovář a Luděk Mandaus

Bedřich Smetana: Árie Skřivánka z opery Tajemství; zpěv Karel Hruška

Karel Kovařovic: Slovácká; zpěv Ludmila Červinková

Bedřich Smetana: Dvojzpěv z opery Prodaná nevěsta; zpěv Richard Kubla a Eduard Haken
Klavírní doprovod František Škvor, Jan Mario Ouředník, Jaroslav Krombholc a Miroslav Kampelsheimer.
Fotogalerie
Reprezentační koncert Klubu sólistů Národního divadla - 17.12.1942, program (titulní strana)
Reprezentační koncert Klubu sólistů Národního divadla - 17.12.1942, program (vnitřní dvojstrana)