Jaroslav Křička - hudební skladatel
Datum narození
27.08.1882
Datum úmrtí
23.01.1969
Další používaná jména
Julius Munk
Životopis
Český skladatel a sbormistr. Narodil se v Kelči u Vsetína, zemřel v Praze. V letech 1902–1905 studoval na pražské konzervatoři (skladbu u K. Knittla a B. Steckera), 1906–1909 pedagogicky působil v Jekaterinoslavi (Rusko). V letech 1911–1920 působil jako sbormistr pražského Hlaholu, 1922–1930 Filharmonického sboru při České filharmonii. Od roku 1917 byl profesorem skladby na pražské konzervatoři, od r. 1936 na mistrovské škole, v letech 1943–1945 byl ředitelem pražské konzervatoře.

Ve své tvorbě usiloval o hudební vyjádření humoru a hravosti, výrazně se inspiroval moravským folklorem. Vynikl zvláště jako autor vokálních děl: písňové cykly Severní noci (1909–1910), Písně rozchodu (1916), Tři bajky (1912–1917), Jaro pacholátko (1919), Písně halasné (1950), Naše paní Božena Němcová (1953); sborové cykly Vzhůru srdce (1918), Naše zem (1920–1921) a tvorby pro děti: opera Ogaři (1918), sbory Jiříkovy písničky (1922–1923), Daniny písničky (1928).

Je autorem oper Hipolyta (1910–1916), Bílý pán (1927–1929), orchestrálních děl Ouvertura Modrý pták (1911), 2 symfoniet (1941, 1962), kantát Tyrolské elegie (1930), 3 smyčcových kvartetů (1907, 1939, 1949) a klavírních skladeb, scénické, filmové (Naši furianti, 1937; Cech panen kutnohorských, 1938) a jiné hudby.

Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově (5, 101).
Textové a hudební úpravy
Zimní pohádka premiéra SEZONA 1915/1916 - Hudba
Hipolyta premiéra SEZONA 1917/1918 - Autor libreta
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1925/1926 - Hudba
Chantecler premiéra SEZONA 1926/1927 - Hudba
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1929/1930 - Hudba
Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Zmoudření Dona Quijota premiéra SEZONA 1937/1938 - Hudba
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Král Lávra premiéra SEZONA 1939/1940 - Autor libreta
Hipolyta premiéra SEZONA 1943/1944 - Autor libreta
Inscenátor
Král Lávra premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Fotogalerie
Hipolyta - 18.12.1943, Chorovič, Tikalová, Gleich, Křička, Kalaš, Haken, Budíková, Pujman, Otava
Foto: Josef Heinrich
Křička, Jaroslav (vpravo) s šéfem opery Nového německého divadla v Praze Georgem Széllem, 1932 (SOP)
Strašidlo v zámku - 10.10.1933, N. Kejřová, V. Tomš, J. Křička, Z.Otava, J. Budín, J. Huml, J.Gleich
Foto: Centropress