Třetí koncert z díla Bedřicha Smetany (Obrat k národní hudbě 1862-1868) (Koncert)
Národní divadlo, od 06.05.1934 do 06.05.1934 (1x)
Předloha
Slavnostní předehra C dur - Bedřich Smetana
Česká píseň - Bedřich Smetana
Rolnická - Bedřich Smetana
Slavnostní sbor - Bedřich Smetana
Odrodilec - Bedřich Smetana
Tři jezdci - Bedřich Smetana
Fantazie na národní písně - Bedřich Smetana
Předehra k loutkové hře Oldřich a Božena - Bedřich Smetana
Našim děvám - Bedřich Smetana
Popis
Program:

I.
Bedřich Smetana: Slavnostní předehra C dur, ke slavnostnímu položení základního kamene ND 1868; hraje orchestr Radiojournalu, dirigent Karel Boleslav Jirák

II. První sbory
Bedřich Smetana: Slavnostní sbor, 1870; zpěv Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistr Ferdinand Vach

Bedřich Smetana: Odrodilec, 1861; zpěv Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistr Ferdinand Vach

Bedřich Smetana: Tři jezdci (Apoteoza M. Jana Husi), 1862; zpěv Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistr Ferdinand Vach

Bedřich Smetana: Rolnická, 1868; zpěv Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistr Ferdinand Vach

III.
Bedřich Smetana: Fantazie na národní písně, 1862; klavír Viktorie Švihlíková

Přestávka

IV. Živé obrazy
Rybář, Libušin soud - viz živé obrazy; hraje orchestr Radiojournalu, dirigent Karel Boleslav Jirák

V. Orchestrální skladby
Bedřich Smetana: Předehra k loutkové hře Oldřich a Božena (parodistická hra k silvestrovské zábavě Umělecké besedy), 1862; hraje orchestr Radiojournalu, dirigent Karel Boleslav Jirák

Bedřich Smetana: Našim děvám, polka pro Národní besedu, 1863; hraje orchestr Radiojournalu, dirigent Karel Boleslav Jirák

VI.
Bedřich Smetana: Česká píseň, sbor pro smíšené hlasy na slova Jana z Hvězdy, 1868; hraje orchestr Radiojournalu, dirigent Jaroslav Křička, zpěv Hlahol pražský (sbormistr Jaromír Herle), Filharmonický sbor a Pěvecký kruh Tovačovský (sbormistr Jan Plavec)
Festival B.Smetany na paměť 50.výr. jeho úmrtí. S: Rybář, Libušin soud (ž. o.). Účinkují orchestr Radiojournalu, Pěv.sdruž.morav. učitelů, Hlahol praž., Filh.sbor a Pěv. kruh Tovačovský.
Textové a hudební úpravy
Autor textu : Jan z Hvězdy