Antonín Dvořák - hudební skladatel
Datum narození
08.09.1841
Datum úmrtí
01.05.1904
Životopis
Narodil a vyrůstal v Nelahozevsi blízko Prahy, zemřel v Praze. Jeho otec František byl řezníkem. V letech 1853–1856 pobýval mladý Antonín ve Zlonicích, kde se ho ujal místní kantor a varhaník Antonín Liehmann, který odhalil jeho mimořádný hudební talent (hrál na housle, klavír, varhany). V šestnácti letech odešel do Prahy studovat varhanickou školu. Zároveň hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla pod vedením Bedřicha Smetany. Velmi brzy začal skladatelskou dráhu. Jeho žena skladby poslala tehdy nejvýraznější osobnosti romantismu Johannesu Brahmsovi, který Dvořáka posléze doporučil jako skladatele berlínskému nakladateli Simrockovi. Pro něho Dvořák v roce 1878 napsal první řadu Slovanských tanců a díky vynikajícím kritikám se rázem proslavil po celém světě.

Úspěšně se uplatnil i jako dirigent svých skladeb. Roku 1884 byl pozván do Londýna, aby dirigoval svou Stabat Mater, vokálně-instrumentální dílo, složené po smrti jedné z jeho dcer. Setkal se s ohromujícím úspěchem a získal tak silné vazby na anglickou hudební scénu, kde jej vynikající výkony souborů sborového zpěvu zčásti motivují k dalšímu kompozičnímu úsilí v oblasti skladeb vokálně-instrumentálního charakteru. Jeho Rekviem, poprvé uvedené v roce 1891 v Birminghamu pod skladatelovou taktovkou (česká premiéra se uskutečnila v Národním divadle v Praze v dubnu roku 1892), je vyvrcholením této činnosti.

Na základě všech úspěchů získal doktorát v Praze a Cambridge a stal se profesorem na pražské konzervatoři, kde vychoval řadu významných českých skladatelů, jakými byli Vítězslav Novák a Josef Suk starší. Josef Suk se seznámil a později oženil s Dvořákovou dcerou Otilií. V roce 1892 byl Dvořák obeslán dopisem ze Spojených států amerických. Zakladatelka americké národní konzervatoře v New Yorku, Jeanette Thurberová, se jej snaží získat jako ředitele této instituce. Jeho americká mise posléze přinese jednu z nejslavnějších skladeb všech dob, 9. symfonii tzv. Novosvětskou, složenou v roce 1893. Dvořákův pobyt ve Spojených státech amerických v letech 1892–1895 mu krom toho přinesl další četné pocty a definitivně i světovou proslulost.

Jeho tvůrčí vývoj probíhal v několika etapách: první skladby vyrůstají z odkazu Beethovena a Schuberta, druhá fáze je však již zcela v režii jeho osobitého cítění, kdy projevuje již naprosto originální a specifické hudební chápání jak po formální, tak obsahové stránce. Třetí období je typickým příklonem k vlasteneckým námětům a českým hudebním inspiracím (kantáta Hymnus, Moravské dvojzpěvy). Zvláštního zabarvení dodalo Dvořákově hudbě úsilí o obecně slovanský ráz tvorby. Podobně byl za svého amerického pobytu inspirován hudbou černošskou a indiánskou, což se projevilo v jeho 9. symfonii. V posledním období dospěl k osobitě barvitému projevu v souvislosti s inspirací českými pohádkami a bájemi (opery Čert a Káča, Rusalka).

Kromě již zmíněných skladeb napsal Dvořák několik symfonických básní, velké skladby instrumentální (Slovanské tance), vokální a vokálně-instrumentální (Stabat Mater, Svatá Ludmila, Requiem, Te Deum), 5 koncertních ouvertur, množství komorních skladeb (nejznámější je smyčcový kvartet F-dur, zvaný "Americký"), koncerty (houslový, violoncellový a klavírní), písně (Biblické písně), sbory, klavírní skladby, 10 oper (nejznámější jsou Rusalka, Jakobín, Čert a Káča, Dimitrij a Armida).

Dokumenty a další památky (notové autografy, korespondence, listinné materiály, výtvarná díla, dobové fotografie, programy, plakáty), na tohoto výjimečného skladatele jsou umístěny v Muzeu Antonína Dvořáka, které od doby svého vzniku v roce 1932 sídlí v barokním letohrádku Amerika v Praze. Dvořák je pohřben na Vyšehradském hřbitově (14 ark., 35).
Je autorem titulů
A les je tichý (Koncert)
Armida (Opera)
Dimitrij (Opera)
Dobrú noc (Koncert)
Domov můj (Koncert)
Dumky, op. 90 (Koncert)
Husitská (Koncert)
Hymnus (Koncert)
Jakobín (Opera)
Jaro (Koncert)
Klid a rondo (Koncert)
Klid lesa (Koncert)
Koncert h moll (Koncert)
Maličkosti (Balet)
Melodie (Koncert)
Na táčkách (Koncert)
Nocturno (Balet)
Polka (Koncert)
Prsten (Koncert)
Requiem (Koncert)
Rusalenka (Opera)
Rusalka (Opera)
Serenáda E dur (Koncert)
Skromná (Koncert)
Slyš, o Bože (Koncert)
Spi mé zlaté (Ostatní)
Stabat Mater (Koncert)
Symfonie D dur (Koncert)
Symfonie d moll (Koncert)
Te Deum (Koncert)
U potoka (Koncert)
Ukolébavka (Koncert)
V přírodě (Koncert)
Valčík (Koncert)
Valčíky (Balet)
Vanda (Opera)
Večerní les (Koncert)
Vodník (Koncert)
Zajatá (Koncert)
Žalo děvča (Koncert)
Textové a hudební úpravy
Josef Kajetán Tyl premiéra SEZONA 1883/1884 - Hudba
Stabat (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2002/2003 - Hudba
Josef Kajetán Tyl premiéra SEZONA 1895/1896 - Hudba
Josef Kajetán Tyl premiéra SEZONA 1897/1898 - Hudba
Josef Kajetán Tyl premiéra SEZONA 1901/1902 - Hudba
Josef Kajetán Tyl premiéra SEZONA 1938/1939 - Hudba
Všeslovanský večer premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba
Hrdinové okamžiku premiéra SEZONA 1963/1964 - Hudba
Kvarteto (Choreografické miniatury, Leningrad) premiéra SEZONA 1986/1987 - Hudba
Večerní písně (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 1990/1991 - Hudba
Edita Gruberová - pěvecký recitál premiéra SEZONA 1991/1992 - Hudba
Holoubek (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 1991/1992 - Hudba
Stabat (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 1995/1996 - Hudba
Krutá hra / Outsider / Amen premiéra SEZONA 1998/1999 - Hudba
Hvězdy nové generace baletu premiéra SEZONA 1999/2000 - Hudba
Balet Praha Junior a hosté (Balet Praha Junior) premiéra SEZONA 2005/2006 - Hudba
Večerní písně (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2005/2006 - Hudba
Balet Praha Junior a Baby Balet Praha premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba
Géniové a děti (Dětská opera Praha) premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba
Letní taneční workshop premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba
Miniatury – taneční večer na motivy české hudby premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba, Hudba
Česká baletní symfonie premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Koncert Evy Urbanové premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Večerní písně (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Národní divadlo Smetanově Litomyšli premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Bolero (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Koncert k otevření sezony 2009/2010 premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Nulová gravitace (Taneční centrum Praha) premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba
Pocta velkým tónům – Petr Zuska Gala X premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Fenomén Šmok (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Pocta Zoře Šemberové premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Pod betlémskou hvězdou (Kühnův dětský sbor) premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2012) premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Česká baletní symfonie II premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba
České operní gala premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba
Slovanský kvartet (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor - 2014) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2014) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Metafory tance (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Opera Gala - Česká advokátní komora premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor - 2015) premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Slovanský temperament premiéra SEZONA 2017/2018 - Hudba
Inscenátor
Dimitrij premiéra SEZONA 1883/1884 - Dirigent
Druhý koncert Františka Ondříčka premiéra SEZONA 1886/1887 - Dirigent, Dirigent
Slovanské tance premiéra SEZONA 1886/1887 - Dirigent
Svatá Ludmila premiéra SEZONA 1886/1887 - Dirigent
Symfonie G dur premiéra SEZONA 1889/1890 - Dirigent
Stabat Mater premiéra SEZONA 1890/1891 - Dirigent
Koncert Antonína Dvořáka premiéra SEZONA 1894/1895 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Fotogalerie
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák