Slavnostní shromáždění k 118. výročí narození V. I. Lenina (Ostatní)
Národní divadlo, od 21.04.1988 do 21.04.1988 (1x)
Předloha
Popis
Uspořádaly ústřední výbor KSČ a městský výbor KSČ v Praze, ústřední výbory Národní fronty ČSSR a ČSR, Federální shromáždění ČSSR, Česká národní rada, vlády ČSSR a ČSR a městský výbor Národní fronty v Praze. Projev přednesl člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ J. Fojtík. V kulturním programu se představil pod vedením dirigenta L. Svárovského dívčí orchestr Orchestra Puellarum Pragensis. Zazněla díla Petra I. Čajkovského, Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka. Program se nedochoval.