Slavnostní zasedání ústředního výboru Čs. strany socialistické (Ostatní)
Tylovo divadlo, od 21.02.1968 do 21.02.1968 (1x)
Předloha
Popis
Po skončení zasedání zahrál orchestr Smetanova divadla Smetanovy předehry, operní pěvci přednesli árie z oper Jakobín, Libuše, Tajemství, Dalibor a Prodaná nevěsta. Ladislav Boháč přednesl Nerudovu báseň Jen dál.
K 20. výročí Února a vzniku obrozené Čs. strany socialistické.
Inscenátoři
Dirigent : Josef Kuchinka
Režie : Hanuš Thein