Koncert Antonína Dvořáka (Ostatní)
Národní divadlo, od 13.10.1894 do 13.10.1894 (1x)
Předloha
Kéž duch můj sám - Antonín Dvořák
Serenáda E dur - Antonín Dvořák
Domov můj - Antonín Dvořák
Árie z oratoria Svatá Ludmila - Antonín Dvořák
Jsem jako lípa košatá - Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 (Z Nového světa) - Antonín Dvořák
Textové a hudební úpravy
Autor textu : Jaroslav Vrchlický
Role
Hra na klavír : Augustin Vyskočil
Hra na klavír : Augustin Vyskočil
Hra na klavír : Augustin Vyskočil