Jaroslav Vrchlický
Datum narození
17.02.1853
Datum úmrtí
09.09.1912
Životopis
Narozen v Lounech, zemřel v Domažlicích. Vlastním jménem Emil Frída. Po třech letech studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze odjel na jeden rok jako vychovatel do Itálie. Po návratu krátce učil na učitelském ústavu v Praze, od roku 1877 byl tajemníkem na české technice. Při založení České akademie věd a umění 1890 byl jmenován jedním z prvních členů a zároveň se stal tajemníkem jejího uměleckého odboru. Od 1893 mimořádný, od 1898 řádný profesor všeobecné literatury na pražské univerzitě. V roce 1901 jmenován členem Panské sněmovny.

Kritikami soustavně přispíval do staročeských deníků Pokrok a Hlas národa (1883–1902), v letech 1877–1898 literární kritik a recenzent ve Sládkově Lumíru. V roce 1906 byl členem správního výboru Společnosti Národního divadla. Svým dílem otevřel nové cesty poezii 20. století, významnou složku jeho činnosti tvořily dramatické práce a překlady, psal též eseje a studie.

Otec herečky ND Evy Vrchlické, bratr dramaturga Činohry ND, publicisty a překladatele Bedřicha Frídy (Fridy). Pohřben je v Praze na Vyšehradě, hrob č. 56/10 (Slavín).

Pracovní text hry Dáma skřítek v překladu J. Vrchlického, v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 2609
Pracovní text hry Dáma skřítek v překladu J. Vrchlického, v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 2439
Je autorem titulů
Bar Kochba (Činohra)
Bratři (Činohra)
Drahomíra (Činohra)
Epponina (Činohra)
Exulanti (Činohra)
Hakon (Melodram)
Hippodamie (Činohra)
Julián Apostata (Činohra)
K životu (Činohra)
Knížata (Činohra)
Láska a smrt (Činohra)
Mickiewicz (Ostatní)
Midasovy uši (Činohra)
Nad propastí (Činohra)
Pietro Aretino (Činohra)
Pomsta Catullova (Činohra)
Proslov (Ostatní)
Rozloučení (Ostatní)
Smír Tantalův (Činohra)
Smrt Hippodamie (Činohra)
Smrt Odyssea (Činohra)
Soud lásky (Činohra)
Svědek (Činohra)
V sudě Diogena (Činohra)
Vánoce (Koncert)
Země (Melodram)
Textové a hudební úpravy
Slavnostní akademie k otevření Národního divadla premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor textu
Číše bolehlavu premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Hubička premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad, Úprava
Lakomec premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Marion Delorme premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Vrah premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Antony premiéra SEZONA 1885/1886 - Překlad
Excelsior premiéra SEZONA 1885/1886 - Autor textu
Gisela čili Víly premiéra SEZONA 1885/1886 - Překlad
Theodora premiéra SEZONA 1885/1886 - Překlad
Flik a Flok premiéra SEZONA 1886/1887 - Autor libreta
Svatá Ludmila premiéra SEZONA 1886/1887 - Autor libreta
Tři svícny premiéra SEZONA 1886/1887 - Překlad
Světec či blázen premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Sedlák svým pánem premiéra SEZONA 1889/1890 - Překlad, Úprava
Sedm havranů premiéra SEZONA 1889/1890 - Překlad
Theodora premiéra SEZONA 1890/1891 - Překlad
Paní hostinská premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Tragedie člověka premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Vasantasena premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Velký Galeoto premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Cid premiéra SEZONA 1893/1894 - Překlad
Mariana premiéra SEZONA 1893/1894 - Překlad
Bouře premiéra SEZONA 1894/1895 - Autor libreta
Koncert Antonína Dvořáka premiéra SEZONA 1894/1895 - Autor textu
Theodora premiéra SEZONA 1894/1895 - Překlad
Lež na lež premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad, Úprava
Sedm havranů premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1898/1899 - Překlad
Lakomec premiéra SEZONA 1898/1899 - Překlad
Tryzna premiéra SEZONA 1898/1899 - Překlad
Jako to listí premiéra SEZONA 1899/1900 - Překlad
Hernani premiéra SEZONA 1901/1902 - Překlad
Svatá Ludmila premiéra SEZONA 1901/1902 - Autor libreta
Mirandolina premiéra SEZONA 1902/1903 - Překlad
Armida premiéra SEZONA 1903/1904 - Autor libreta
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1903/1904 - Překlad
Tragedie člověka premiéra SEZONA 1903/1904 - Překlad
Jessika premiéra SEZONA 1904/1905 - Autor libreta
Faust premiéra SEZONA 1906/1907 - Překlad
Švanda dudák premiéra SEZONA 1906/1907 - Autor libreta
Gisela premiéra SEZONA 1908/1909 - Překlad
Faust premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad
Tragedie člověka premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad
Lakomec premiéra SEZONA 1910/1911 - Překlad
Bouře premiéra SEZONA 1912/1913 - Autor libreta
Památce Jaroslava Vrchlického premiéra SEZONA 1912/1913 - Autor textu
Sedlák svým pánem premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad, Úprava
Excelsior premiéra SEZONA 1913/1914 - Autor textu
Mirandolina premiéra SEZONA 1913/1914 - Překlad
Sedm havranů premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad
Záboj premiéra SEZONA 1917/1918 - Autor libreta
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1918/1919 - Překlad
Jessika premiéra SEZONA 1919/1920 - Autor libreta
Nápadníci trůnu premiéra SEZONA 1919/1920 - Překlad
Bonaparte premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Bouře premiéra SEZONA 1920/1921 - Autor libreta
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Faust premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad
Mirandolina premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad
Život je sen premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad
Koncert ve prospěch vyhořelého Dusíkova divadla v Čáslavi premiéra SEZONA 1923/1924 - Autor textu
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Bouře premiéra SEZONA 1925/1926 - Autor libreta
Armida premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor libreta
Jessika premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor libreta
Závěrečný koncert jubilejního cyklu Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor textu
Lakomec premiéra SEZONA 1930/1931 - Překlad
Svatá Ludmila premiéra SEZONA 1933/1934 - Autor libreta
Bouře premiéra SEZONA 1934/1935 - Autor libreta
Jessika premiéra SEZONA 1934/1935 - Autor libreta
Gisela premiéra SEZONA 1938/1939 - Překlad
Armida premiéra SEZONA 1941/1942 - Autor libreta
Pásmo slavných monologů Eduarda Kohouta premiéra SEZONA 1943/1944 - Autor textu
Armida premiéra SEZONA 1946/1947 - Autor libreta
Kupec benátský premiéra SEZONA 1946/1947 - Autor libreta
Bouře premiéra SEZONA 1947/1948 - Autor libreta
Cyrano z Bergeracu premiéra SEZONA 1948/1949 - Překlad
Koncert k poctě Josefa Bohuslava Foerstra premiéra SEZONA 1959/1960 - Autor textu , Autor textu
Bouře premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor libreta
Jméno Mír buď pozdraveno! premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor textu
Vůně v srdci premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor textu
Kupec benátský premiéra SEZONA 1969/1970 - Autor libreta
Armida premiéra SEZONA 1986/1987 - Autor libreta
Cyrano z Bergeracu premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad
Armida premiéra SEZONA 2022/2023 - Autor libreta
Spolupráce na inscenacích
Koncert (I.) premiéra SEZONA 1900/1901 - Text
Koncert (II.) premiéra SEZONA 1900/1901 - Text
Koncert k poctě Josefa Bohuslava Foerstra premiéra SEZONA 1959/1960 - Text , Text , Text
Fotogalerie
Jaroslav Vrchlický