Památce Jaroslava Vrchlického (Ostatní)
Národní divadlo, od 20.10.1912 do 20.10.1912 (1x)
Předloha
Árie z oratoria Svatá Ludmila - Antonín Dvořák
Smuteční pochod z Nevěsty messinské - Zdeněk Fibich
Hymnus života z Hilariona - Jaroslav Vrchlický
Opuštěný - Vítězslav Novák
Slav. akademie ve prospěch Společnosti J. Vrchlického. Pořádal spolek Máj. Spoluúčin. Pěvecké sdružení pražských učitelů. S: Vrchlický, K životu (č). Premiéra dop.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Přednes : Eduard Vojan
Hra na klavír : Čeněk Maixner