Tragedie člověka (Činohra)
Národní divadlo, od 12.08.1909 do 04.01.1911 (12x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Rudolf Zamrzla
Role
Archanděl : Karel Hašler
Lucifer : Jaroslav Hurt
Jeho žena (Eva) : Růžena Nosková
Otrok : Karel Váňa
Faraonův ministr (Lucifer) : Jaroslav Hurt
Lucia (Eva) : Růžena Nosková
Vojín (Lucifer) : Jaroslav Hurt
Jiný demagog : Karel Kolár
První muž z lidu : Rudolf Kafka
Druhý muž z lidu : Eugen Viesner
Třetí muž z lidu : Josef Polák
Jiný měšťan : Josef Karásek
Julie (Eva) : Růžena Nosková
Milo (Lucifer) : Jaroslav Hurt
Catullus : Emil Focht
Apoštol Petr : Karel Hašler
Barbora, jeho žena (Eva) : Růžena Nosková
Sluha Keplerův (Lucifer) : Jaroslav Hurt
Císař Rudolf II. : Richard Schlaghammer
Dvořan : Karel Hašler
Jiný dvořan : Eugen Viesner
Markýza-Poběhlice (Eva) : Růžena Nosková
Kat (Lucifer) : Jaroslav Hurt
Markýz : Emil Focht
Sansculott : Rudolf Deyl
Sansculott : Antonín Hlaváček
Sansculott : Karel Pulc
Robespierre : Josef Karásek
St. Just : Karel Mušek
Rekrut : Josef Loos
Učenec : Karel Mušek
Starý kacíř : Rudolf Deyl
Isaura (Eva) : Růžena Nosková
Vojín (Lucifer) : Jaroslav Hurt
Měšťan : Karel Mušek
Měšťan : Emil Focht
Měšťan : Karel Váňa
Poslední člověk : Rudolf Kafka